Handhaving Wet DBA uitgesteld tot 2020

| 12¬†februari 2018 | In ons nieuwsbericht van 11 oktober 2017 informeerden wij u over een nieuwe wet ter vervanging van de Wet DBA. Deze nieuwe wet moet enerzijds (het inhuren van) echte zelfstandigen zekerheid bieden dat geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid voorkomen. In de nieuwe wet zal aansluiting gezocht worden…