Aansprakelijkheid werknemer

| 19 april 2018 | Veel werkgevers hebben het idee dat zij moeten opdraaien voor de door een werknemer tijdens het werk geleden schade, terwijl zij omgekeerd weinig kunnen doen wanneer een werknemer schade veroorzaakt aan werkgever. De rechtbank Rotterdam oordeelt in een recente uitspraak¬†duidelijk: werknemer handelt zodanig verwijtbaar dat naast ontslag op staande voet…