Rotterdam krijgt eigen Rijdende Rechter

| 4 juli 2018 | Vandaag staat in de krant te lezen dat de Rechtbank Rotterdam een ‘regelrechter’ krijgt: een rechter die met de strijdende partijen rond de tafel gaat om te proberen snel tot een oplossing te komen. Voorbeelden van aan de regelrechter voor te leggen geschillen: een burenruzie over de hoogte van de…

Geen transitievergoeding verschuldigd bij beëindiging arbeidsovereenkomst door ontbindende voorwaarde

| 4 juli 2018 | Werknemer is als geldtransporteur werkzaam bij G4S. In de arbeidsovereenkomst is de volgende voorwaarde opgenomen: “De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan onder de voorwaarde dat werknemer van overheidswege schriftelijk toestemming heeft verkregen voor het uitvoeren van de functie van beveiliger. Het intrekken van deze toestemming of het anderszins vervallen van de vereiste…