Meld de Functionaris voor de Gegevensbescherming aan

| 2 augustus 2018 | Inmiddels geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe privacy-wetgeving, alweer ruim twee maanden. Veel organisaties hebben de benodigde maatregelen getroffen om aan de uit de AVG voortvloeiende verplichtingen te voldoen. Een van deze verplichtingen kan zijn het aanstellen van een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Op de website van…