Donderdag 5 september jl. was ADVOCURA aanwezig bij het door de NCC geïnitieerde overleg tussen de NCC en advocaten. De NCC staat voor een zo efficiënt mogelijke behandeling van veelal complexe zaken met een internationale component. Bij de NCC zijn rechters en raadsheren bijeen gebracht met specifieke deskundigheid, die bovendien het Engels goed beheersen. Engels is immers de voertaal bij de NCC; procederen geschiedt uitsluitend in het Engels en ook de uitspraken zijn in het Engels.

Mocht u te maken hebben met een internationaal handelsgeschil of wilt u in een nog te sluiten overeenkomst opnemen dat de NCC bevoegd is bij eventuele toekomstige geschillen, neem dan contact op met ADVOCURA om de mogelijkheden te bespreken.