In ons blog van 24 november 2020 berichtten wij u reeds over de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Bij besluit van 1 december 2020 is vastgesteld dat de WBTR in werking treedt op 1 juli 2021.

Met de WBTR worden de regels voor stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen meer in lijn gebracht met de huidige regels voor naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen. Een aantal belangrijke gevolgen van de invoering van de WBTR zijn een verplichte belet- en ontstentenisregeling voor bestuurders en commissarissen in de statuten, een wijziging van de regeling in geval van tegenstrijdig belang van bestuurders en/of commissarissen en een beperking in het meervoudig stemrecht van bestuurders en/of commissarissen. Daarnaast voorziet de wet in een wettelijke regeling indien wordt gekozen voor een raad van commissarissen.

Stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen zijn op grond van de WBTR niet meteen verplicht hun statuten te wijzigen en in overeenstemming te brengen met de nieuwe wet. De statuten moeten bij de eerstvolgende statutenwijziging in lijn worden gebracht met de WBTR.