ADVOCURA procedeert in aansprakelijkheidskwesties, waaronder bestuurdersaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid. Daarnaast hebben wij specifieke expertise opgebouwd op het gebied van beroepsaansprakelijkheid. Wij staan professionals – waaronder advocaten, notarissen en accountants – bij. ADVOCURA treedt ook op in tuchtzaken.

Aansprakelijkheidskwesties kunnen gevoelig en spoedeisend zijn. Wij zorgen voor een snelle en doortastende aanpak en voorzien onze cliënten van strategisch advies.