Pre-pack nog steeds mogelijk

| 15 augustus 2018 | Een snelle doorstart door middel van een pre-pack lijkt toch nog steeds mogelijk. Het Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde recent (lees hier de volledige uitspraak) dat de pre-pack die onderdeel uitmaakte van de procedure bij het hof geen overgang van onderneming tot gevolg had. In onze eerdere nieuwsberichten (4 juli 2018 en…

Lees verder!

Is een vervaltermijn absoluut?

| 9 augustus 2018 | Sinds de inwerkingtreding van de WWZ kan een ontslag op staande voet niet meer buitengerechtelijk vernietigd worden, maar dient hiervoor binnen 2 maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd een verzoekschrift bij de kantonrechter te worden ingediend. Deze vervaltermijn van 2 maanden is bepaald in artikel 7:686a BW.…

Lees verder!

Meld de Functionaris voor de Gegevensbescherming aan

| 2 augustus 2018 | Inmiddels geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe privacy-wetgeving, alweer ruim twee maanden. Veel organisaties hebben de benodigde maatregelen getroffen om aan de uit de AVG voortvloeiende verplichtingen te voldoen. Een van deze verplichtingen kan zijn het aanstellen van een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Op de website van…

Lees verder!

Rotterdam krijgt eigen Rijdende Rechter

| 4 juli 2018 | Vandaag staat in de krant te lezen dat de Rechtbank Rotterdam een ‘regelrechter’ krijgt: een rechter die met de strijdende partijen rond de tafel gaat om te proberen snel tot een oplossing te komen. Voorbeelden van aan de regelrechter voor te leggen geschillen: een burenruzie over de hoogte van de…

Lees verder!