Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans

| 7 november 2018 | Op 7 november 2018 heeft de minister het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans ingediend.  De voornaamste maatregelen die in dit voorstel worden genoemd zijn: Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde cumulatiegrond. Op dit moment nog moet de werkgever aan een van de…

Lees verder!

Vergoeding voor niet-opgenomen vakantiedagen is boedelschuld

| 11 december 2017 | De Hoge Raad beantwoordt prejudiciële vragen. In geval van faillissement kunnen schuldeisers hun vordering indienen bij de curator. De curator plaatst de schuldeisers op een lijst van voorlopig erkende crediteuren en wanneer – kort gezegd – voldoende actief in de boedel aanwezig blijkt, worden de schuldeisers naar hun rangorde voldaan.…

Lees verder!

Uitspraak Hof van Justitie van de Europese Unie noopt mogelijk tot herziening voorstel Wet Continuïteit Ondernemingen

| 1 oktober 2017 | Het wetsvoorstel continuïteit ondernemingen I beoogt door middel van een wijziging van de faillissementswet het voor de rechtbank mogelijk te maken om voorafgaand aan een eventueel faillissement een beoogd curator en beoogd rechter-commissaris aan te wijzen. Hiermee wordt de afwikkeling van een faillissement en de kansen op voortzetting van een…

Lees verder!