Opzeggingsclausule in een overeenkomst

| 26 februari 2018 | In het Burgerlijk Wetboek zijn algemene bepalingen opgenomen over verbintenissen en overeenkomsten. Daarnaast zijn voor zogenaamde “bijzondere” overeenkomsten specifieke regels opgenomen. Zo heeft de wetgever onder meer specifieke regels opgesteld voor koopovereenkomsten, huurovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, agentuurovereenkomsten, verzekeringsovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht en overeenkomsten tot aanneming van werk. In Nederland geldt een grote…

Lees verder!

Terughoudendheid bij verlenen verlof conservatoir beslag

| 22 februari 2018 | Wordt de voorzieningenrechter strenger in het verlenen van verlof om beslag te mogen leggen? Conservatoir beslag is het beslag dat strekt tot zekerheid van een geldvordering. Indien een schuldeiser er zeker van wil zijn dat hij zich – nadat zijn vordering jegens de schuldenaar door de rechter is toegewezen –…

Lees verder!

Belang oordeel tuchtrechter voor oordeel over aansprakelijkheid

| 21 februari 2018 | Het is vaste rechtspraak dat een uitspraak van een tuchtrechter niet automatisch leidt tot civiele aansprakelijkheid. In zijn arrest van 22 september 2017 heeft de Hoge Raad dit nog eens bevestigd. Achtergronden. Deze zaak betreft de beroepsaansprakelijkheid van een accountant. Eiser had een bedrijf dat zich voornamelijk bezig hield met…

Lees verder!

Handhaving Wet DBA uitgesteld tot 2020

| 12 februari 2018 | In ons nieuwsbericht van 11 oktober 2017 informeerden wij u over een nieuwe wet ter vervanging van de Wet DBA. Deze nieuwe wet moet enerzijds (het inhuren van) echte zelfstandigen zekerheid bieden dat geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid voorkomen. In de nieuwe wet zal aansluiting gezocht worden…

Lees verder!