Uitspraak Hof van Justitie van de Europese Unie noopt mogelijk tot herziening voorstel Wet Continuïteit Ondernemingen

| 1 oktober 2017 | Het wetsvoorstel continuïteit ondernemingen I beoogt door middel van een wijziging van de faillissementswet het voor de rechtbank mogelijk te maken om voorafgaand aan een eventueel faillissement een beoogd curator en beoogd rechter-commissaris aan te wijzen. Hiermee wordt de afwikkeling van een faillissement en de kansen op voortzetting van een…

Lees verder!