Click here for the English version

ADVOCURA

ADVOCURA is an independent law firm based in a modern office environment in the Amsterdam business district Zuidas. The team of ADVOCURA understand the legal jargon, but advises its clients in clear language. ADVOCURA stands for a solid approach, clear communication, short lines and transparent price agreements.

ADVOCURA predominately involves in advice and conduct of legal proceedings in respect of matters relating to agreements, employment disputes and liability issues including director’s liability, employer’s liability and professional liability.

In drafting contracts ADVOCURA ensures that all – commercial – agreements are rendered in a clear and transparent manner.

ADVOCURA assists with employment disputes throughout the entire route;  from the conclusion of the employment contract until the termination thereof and at all points in between. But ADVOCURA also offers advice with respect to the various types of employment relationships, transfer of undertaking, etc.

In case an amicable settlement proves impossible, ADVOCURA will conduct court proceedings on your behalf. Where necessary ADVOCURA can, for instance, take attachment measures.

ADVOCURA can also assist you in case a special procedure is required. For instance provisional rulings, a procedure before the Enterprise Chamber or disciplinary proceedings.

Needless to say that ADVOCURA will take you through all possibilities (and risks) upfront in order to jointly define a strategy. ADVOCURA will of course keep you fully updated on the progress and status of your file.

ADVOCURA has access to a(n international) network, from which it can draw support for your file if necessary.

 

Mariëlle Groen

Mariëlle Groen graduated in Dutch civil law from Leiden University. As part of her study she spent some time Spain, studying at the Salamanca University, where she took various legal courses.

Mariëlle started her career as a lawyer at Houthoff Buruma in 2001, focussing on the ((insurance) litigation practice. She often acted at the request of an insurer on behalf of mainly notaries, accountants and lawyers who were held liable. Furthermore Mariëlle addressed issues with respect to corporate litigation, including disputes between shareholders and director’s liability.

 

 

From January 2009 to September 2017 Mariëlle worked at a boutique law firm in the centre of Amsterdam. During this period she handled cases in the abovementioned legal areas, but has also handled many cases in the area of employment law. In employment disputes, Mariëlle assisted throughout the entire route; whether concluding an employment contract or the termination thereof but also all points in between. Mariëlle also advised on the various types of employment relationships, transfer of undertaking, etc.

Mariëlle has now established a law firm in the business district of Amsterdam Zuidas. With her direct approach and clear communications she represents her clients in various proceedings and gives clear advice. Mariëlle has access to a(n international) network, which she can put to use for the benefit of your file.

In 2008 Mariëlle completed the Specialist Course National and International Contracting at the Grotius Academy. In 2016 she completed the Specialist Course Employment Law at the Academie voor de Rechtspraktijk.

Mariëlle is a member of the Dutch Association for Procedural Law (NVvP), the Association for Corporate Litigation, the Dutch Employment Lawyers Association (VAAN), the Dutch Association for Employment Law (VvA), the Dutch Bar Association (NOvA) as well as Magna Charta Advocaten (MC Advocaten).

Dasja Sepers

Dasja knows the ins and outs of the lawyers’ practice. She has worked as a secretary in the legal profession for many years and has been the practice assistant of the manging partner of one of the top 5-law firms in the international legal profession, where her linguistic knowledge was of great benefit, before she joined ADVOCURA as legal assistant.

 

Dasja is easily approachable and clients know their way to her with questions about (the status of) their file or a short explanation thereof in particular or questions with respect to the procedural rules in general. It goes without saying that clients can contact Dasja for various matters, like scheduling an appointment, requesting information and documents, etc.

Currently Dasja follows the bachelor’s programme in Dutch Law. In her work she combines the knowledge of her study with her extensive practical experience.


ADVOCURA

ADVOCURA is een onafhankelijk advocatenkantoor aan de Amsterdamse Zuidas. ADVOCURA staat voor een degelijke werkwijze vanuit een moderne kantooromgeving. Het team van ADVOCURA verstaat het juridisch jargon, maar adviseert u in heldere taal. ADVOCURA staat voor duidelijke communicatie, korte lijnen en transparante prijsafspraken.

ADVOCURA legt zich hoofdzakelijk toe op advisering en het voeren van juridische procedures op het gebied van overeenkomstenrecht, in arbeidszaken en in aansprakelijkheidskwesties, waaronder bestuurdersaansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid.

Bij het opstellen van contracten ziet ADVOCURA erop toe dat de – commerciële – afspraken op transparante wijze worden weergegeven.

In arbeidszaken staat ADVOCURA u bij gedurende het gehele arbeidsrechtelijke traject, derhalve vanaf het moment van het sluiten van de arbeidsovereenkomst tot aan het moment van beëindiging daarvan en alle tussenliggende momenten, maar ook voor vragen ter zake de verschillende soorten arbeidsverhoudingen, overgang van onderneming, etc. kunt u bij ADVOCURA terecht.

ADVOCURA is als litigation-kantoor thuis in het voeren van procedures, waaronder bijzondere procedures zoals voorlopige voorzieningen, procedures bij de Ondernemingskamer en tuchtprocedures, en maakt hierbij indien nodig gebruik van de verschillende maatregelen die mogelijk zijn, zoals het treffen van beslagmaatregelen. Tijdens de procedure houdt ADVOCURA u steeds op de hoogte van de laatste stand van zaken in uw dossier. Vanzelfsprekend zal ADVOCURA op voorhand alle mogelijkheden (en risico’s) met u doornemen en samen met u een strategie bepalen. Onnodig te vermelden dat ook de mogelijkheid van een minnelijke oplossing zal worden onderzocht en besproken.

ADVOCURA beschikt over een uitgebreid (internationaal) netwerk van advocaten en adviseurs, dat zij indien gewenst ten behoeve van uw zaak kan inschakelen.

 

Mariëlle Groen

Mariëlle Groen studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Leiden. Als onderdeel van haar studie verbleef zij ook enige tijd in Spanje, waar zij aan de Universiteit van Salamanca diverse juridische vakken volgde.

In 2001 is zij als advocaat in dienst getreden bij Houthoff Buruma, waar zij zich richtte op de (verzekeringsrechtelijke) procespraktijk, met een sterk accent op beroepsaansprakelijkheid. In dit verband trad zij veelal op verzoek van assuradeuren op voor met name notarissen, accountants en advocaten die aansprakelijk waren gesteld. Daarnaast behandelde Mariëlle zaken op het gebied van corporate litigation, waaronder aandeelhoudersgeschillen en bestuurdersaansprakelijkheidszaken.

 

 

Van januari 2009 tot en met september 2017 werkte Mariëlle bij een boetiekkantoor in het centrum van Amsterdam. Naast zaken op de hierboven genoemde rechtsgebieden, heeft Mariëlle in deze periode veel zaken behandeld op het gebied van arbeidsrecht. Hierbij stond Mariëlle haar cliënten bij gedurende het gehele arbeidsrechtelijke traject, derhalve vanaf het moment van het sluiten van de arbeidsovereenkomst tot aan het moment van beëindiging daarvan en alle tussenliggende momenten, maar ook voor vragen ter zake de verschillende soorten arbeidsverhoudingen, overgang van onderneming, etc. konden cliënten bij haar terecht.

In oktober 2017 is Mariëlle een nieuw advocatenkantoor begonnen aan de Amsterdamse Zuidas. Met haar directe aanpak en heldere communicatie staat zij haar cliënten bij in diverse procedures en zorgt zij voor duidelijk advies.

In 2008 voltooide Mariëlle aan de Grotius Academie de Specialisatieopleiding Nationaal en Internationaal Contracteren en in 2016 de Specialisatieopleiding Arbeidsrecht aan de Academie voor de Rechtspraktijk.

Mariëlle is lid van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP), de Vereniging Corporate Litigation, de Nederlandse Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA), de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en Magna Charta Advocaten (MC Advocaten).

 

Dasja Sepers

Dasja Sepers kent de advocatenpraktijk als geen ander. Zo werkte zij lang als secretaresse in de advocatuur en heeft zij als praktijkassistente van de managing partner van een van de top 5-kantoren jarenlang in de internationale advocatuur gewerkt, waarbij haar talenkennis zeer goed van pas kwam.

 

Dasja is heel toegankelijk en cliënten weten haar dan ook graag te vinden met vragen over (de status van) hun dossier of een korte toelichting daarop in het bijzonder of meer in het algemeen over vragen van processuele aard. Daarnaast kunnen cliënten vanzelfsprekend bij Dasja terecht voor allerhande kwesties zoals het maken van een afspraak, het opvragen van stukken, etc.

Momenteel volgt Dasja de Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. In haar werk combineert Dasja dan ook de kennis van haar studie met haar brede praktijkervaring.