De Tweede Kamer heeft ingestemd met wetgeving die Engelstalige rechtspraak mogelijk maakt

| 9 maart 2018 | Hiermee is een volgende stap gezet in de oprichting van het Netherlands Commercial Court (NCC) en het Netherlands Commercial Court of Appeal (NCCA). De NCC en de NCCA (allebei aangeduid als “NCC”), gespecialiseerd in internationale handelsgeschillen, worden een bijzondere kamer van de Amsterdamse rechtbank respectievelijk het gerechtshof Amsterdam. Met de…

Opzeggingsclausule in een overeenkomst

| 26 februari 2018 | In het Burgerlijk Wetboek zijn algemene bepalingen opgenomen over verbintenissen en overeenkomsten. Daarnaast zijn voor zogenaamde “bijzondere” overeenkomsten specifieke regels opgenomen. Zo heeft de wetgever onder meer specifieke regels opgesteld voor koopovereenkomsten, huurovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, agentuurovereenkomsten, verzekeringsovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht en overeenkomsten tot aanneming van werk. In Nederland geldt een grote…

Handhaving Wet DBA uitgesteld tot 2020

| 12 februari 2018 | In ons nieuwsbericht van 11 oktober 2017 informeerden wij u over een nieuwe wet ter vervanging van de Wet DBA. Deze nieuwe wet moet enerzijds (het inhuren van) echte zelfstandigen zekerheid bieden dat geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid voorkomen. In de nieuwe wet zal aansluiting gezocht worden…