In zijn arrest van 21 januari 2022 oordeelt de Hoge Raad dat een werknemersontbindingsverzoek dient te worden beoordeeld aan de hand van alle omstandigheden van het geval (gelijk art. 7:685 lid 2 (oud) BW). Op gelijke wijze moet ook de ernstige verwijtbaarheid worden beoordeeld, zodat afzonderlijke (verwijtbare) gedragingen in onderling verband en samenhang beschouwd ernstige verwijtbaarheid kunnen opleveren.

In dezelfde beschikking oordeelt de Hoge Raad dat het stellen van een finalekwijtingsbeding als voorwaarde voor het verkrijgen van de Xella-vergoeding (de vergoeding die wordt toegekend bij beëindiging van een slapend dienstverband), in strijd is met het goed werkgeverschap