Van tijdelijk contract naar onbepaalde tijd; de regels wijzigen voor sommige groepen werknemers

| 11 oktober 2017 | De maatregelen die met de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zijn genomen, beoogden werknemers sneller van een tijdelijke arbeidsovereenkomst te laten doorstromen naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een van deze maatregelen betrof de wijziging van de ketenbepaling. Tot 1 juli 2015 gold dat 3 maal achtereen een tijdelijk contract…

Uitspraak Hof van Justitie van de Europese Unie noopt mogelijk tot herziening voorstel Wet Continuïteit Ondernemingen

| 1 oktober 2017 | Het wetsvoorstel continuïteit ondernemingen I beoogt door middel van een wijziging van de faillissementswet het voor de rechtbank mogelijk te maken om voorafgaand aan een eventueel faillissement een beoogd curator en beoogd rechter-commissaris aan te wijzen. Hiermee wordt de afwikkeling van een faillissement en de kansen op voortzetting van een…