Commercial

Click here for English

ADVOCURA staat nationale en internationale ondernemingen bij. Wij zien erop toe dat de commerciële afspraken op eenduidige wijze worden neergelegd. Daarbij onderhandelen wij over de totstandkoming van contracten en bieden wij begeleiding bij de beëindiging ervan. Mariëlle heeft de intensieve Specialisatieopleiding Nationaal en Internationaal Contracten aan de Grotius Academie voltooid.

ADVOCURA heeft ruime ervaring op het gebied van het procederen over stukgelopen onderhandelingen en nakomings- en schadevergoedingsvorderingen.