De Corona-crisis brengt naast zorg om de gezondheid van onze naasten en onszelf ook zorg met zich over hoe ondernemingen in deze tijd verder moeten én kunnen. De overheid heeft diverse maatregelen aangekondigd ter ondersteuning van ondernemers die getroffen zijn door de Corona-crisis. Deze treft u – kort weergegeven – hieronder aan. Verder doen zich door de ongekende situatie waarin wij ons bevinden allerhande vragen voor. Bijvoorbeeld of commerciële contracten kunnen worden beëindigd of betalingen kunnen worden opgeschort, en hoe zit het met het veelal in mei te betalen vakantiegeld; kan hiervan worden afgezien, etc.

Het team van ADVOCURA werkt vanuit huis gewoon door. Wij beschikken over alle techniek die daarvoor nodig is. Zowel voor vragen in het kader van de huidige situatie als in lopende zaken kunt u ons onverminderd bereiken per e-mail en telefoon.

  1. Tegemoetkoming loonkosten via noodfonds (vervangt werktijdverkorting)

Over deze maatregel berichtten wij u al meer uitvoerig in ons bericht van 18 maart 2020. Kort gezegd, kunnen werkgevers die te maken hebben of krijgen met een dalende omzet als gevolg van de Corona-crisis op basis van deze maatregel een tegemoetkoming voor de loonkosten aanvragen teneinde hun personeel te kunnen blijven betalen.

  1. Verzachtende fiscale maatregelen

Ondernemers kunnen uitstel vragen voor de betaling van de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen hoeven niet te worden betaald.

  1. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering en BMKB-regeling

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Met de GO worden zowel het MKB als grote ondernemingen geholpen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties.

Met het borgstellingskrediet (BMKB-regeling) staat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar de financier niet genoeg zekerheid kunnen bieden (‘onderpand’, zoals gebouwen of machines). Deze regeling is versneld tijdelijk verruimd, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven.

  1. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

  1. Overige regelingen en maatregelen

Daarnaast heeft de overheid nog diverse andere regelingen en maatregelen aangekondigd om te zorgen dat u ondernemers hun bedrijf kunt voortzetten en de werkgelegenheid kan worden behouden. Dit betreft bijvoorbeeld een rentekorting op microkredieten, een compensatieregeling voor getroffen sectoren (denk aan onder meer de horeca), etc.