Employment

Click here for English

ADVOCURA adviseert en procedeert op het gebied van arbeidsrecht. Het arbeidsrecht is volop in beweging en vraagt dan ook om actuele en brede kennis van zaken. ADVOCURA heeft zich vergaand gespecialiseerd op dit rechtsgebied. Mariëlle is lid van de specialisatievereniging VAAN (Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland) en aangesloten bij de stichting Magna Charta Advocaten.

Bijzondere expertise bestaat op terrein van:

  • Arbeidscontractvormen;
  • ZZP;
  • Ontslagrecht en -vergoedingen;
  • Bijzondere bedingen;
  • Overgang van onderneming;
  • Benoeming en ontslag van bestuurders.