Expats

Click here for English

Of u nu in Nederland komt wonen en uw eigen bedrijf start, tijdelijk door uw (niet in Nederland gevestigde) werkgever naar Nederland wordt uitgezonden of in Nederland voor een in Nederland gevestigde werkgever gaat werken, u zult hoe dan ook te maken krijgen met de uitgebreide Nederlandse wet- en regelgeving.

Hoewel er binnen de Europese Unie veel onderwerpen in richtlijnen en verordeningen zijn geregeld, is hiermee niet gezegd dat alles binnen de Europese Unie hetzelfde geregeld is. Allereerst geldt dat daar waar sommige Europese regels direct van kracht zijn, veel andere regels eerst in nationale wetten moeten worden omgezet, waarbij de Europese regels als kader voor de nationale wet gelden. Vanzelfsprekend is los daarvan sprake van nationale wetgeving en rechtspraak.

Een ieder die voor het eerst kennis maakt met Nederland zal zich verbazen over de enorme hoeveelheid polders. Deze polders zijn zo kenmerkend voor Nederland dat er zelfs een werkwoord naar is vernoemd: “polderen”. In het dagelijks spraakgebruik wordt met “polderen” niet meer bedoeld het aanleggen en beheren van de polders, maar het sluiten van compromissen en het samenwerken als kernpunt van (politiek) beleid. Het resultaat van dit zogenaamde “poldermodel” is in veel wetten en overige regelgeving terug te vinden.

 

 

Wat kan ADVOCURA voor u betekenen

Anders dan vaak gezegd wordt, hoeft een advocaat niet pas in beeld te komen als iets mis is gegaan. Integendeel. Het tijdig inschakelen van een advocaat kan juist problemen in de toekomst voorkomen. Staat u op het punt een overeenkomst te sluiten? Laat beoordelen of de betreffende overeenkomst de beoogde gevolgen wel goed voor u regelt [lees verder]

 

 

Eigen bedrijf

Wanneer u of uw partner een eigen bedrijf start, is het verstandig u goed te laten adviseren over:

  • De rechtsvorm van uw onderneming
  • Contracten
  • Algemene voorwaarden
  • Aansprakelijkheid [lees verder]

 

 

Arbeidsrecht

Een kenmerkend voorbeeld van het Nederlandse poldermodel is de Wet Werk en Zekerheid van 2015. Deze wet strekte ertoe het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderde omstandigheden in de samenleving. Als gevolg van het “gepolder” werkt een aantal in deze wet neergelegde mechanismen niet naar behoren [lees verder]

 

 

Advocaat of notaris

Een advocaat adviseert, procedeert en bemiddelt. Advocaten zijn lid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Een advocaat is per definitie partijdig en behartigt in beginsel dan ook uitsluitend uw belangen. Hierin verschilt de rol van advocaat wezenlijk met die van een notaris [lees verder]

 

 

Huurbescherming

Iets anders dat typisch Nederlands is, is de grote bescherming van huurders. Vaak ontstaat onduidelijkheid over de opzegging van een huurovereenkomst, omdat een verhuurder niet steeds – ook niet met inachtneming van de opzegtermijn – zonder meer de huurovereenkomst kan opzeggen [lees verder]