Expertise

Click here for English

Als proceskantoor zijn wij thuis in het voeren van procedures bij diverse (gerechtelijke) instanties. Wij procederen op het gebied van contractenrecht, arbeidsrecht en aansprakelijkheidsrecht. Niet alleen hebben wij veel ervaring in het voeren van ‘gewone’ rechtbankprocedures, maar ook zijn wij thuis in het voeren van bijzondere procedures zoals voorlopige voorzieningen, procedures bij de Ondernemingskamer en tuchtprocedures. Indien nodig voor uw zaak, maken wij hierbij gebruik van alle mogelijke maatregelen, zoals het leggen van beslag. Vanzelfsprekend bespreken wij op voorhand met u alle mogelijkheden en eventuele risico’s en bepalen wij samen met u de (proces)strategie. Gedurende de procedure houden wij u steeds op de hoogte van de stand van zaken.

Contractenrecht

Bij het opstellen van overeenkomsten ziet ADVOCURA erop toe dat de – commerciële – afspraken op transparante wijze worden weergegeven. ADVOCURA staat u dan ook niet alleen bij wanneer reeds sprake is van een geschil, maar juist ook bij de totstandkoming van de overeenkomst.

Ook als er een puntgave overeenkomst ligt, kan het in de uitvoering nog mis gaan: de afspraken worden niet nagekomen, niet op tijd nagekomen of niet op de juiste manier nagekomen. ADVOCURA helpt met het bepalen van de juiste (proces)strategie om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen.

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is volop in beweging. Hierdoor moet steeds opnieuw gekeken worden naar begrippen als werknemer versus zelfstandige, werknemer versus uitzendkracht, uitzendkracht versus payroll-werknemer. Er ontstaan ook nieuwe begrippen, zoals platformarbeid. ADVOCURA kan u hierover adviseren.

Daarnaast staat ADVOCURA u bij in geschillen met betrekking tot de arbeidsovereenkomst en bestuurdersgeschillen, concurrentiegeschillen, overgang van onderneming en werkgeversaansprakelijkheid.

Aansprakelijkheidsrecht

Binnen uw organisatie kunt u op diverse manieren te maken krijgen met het aansprakelijkheidsrecht. Niet alleen kunt u zelf aansprakelijk gesteld worden, ook kan het zijn dat u zelf schade moet verhalen. ADVOCURA staat u hierin bij. Of het nu gaat om geschillen uit commerciële contracten (denk aan claims van cliënten, afnemers en crediteuren) of om aandeelhoudersgeschillen, het team van ADVOCURA heeft het aansprakelijkheidsrecht in de vingers. Naast geschillen uit commerciële contracten en aandeelhoudersgeschillen, zijn bijzondere aandachtsgebieden de bestuurdersaansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid.