Liability

Click here for English

ADVOCURA procedeert in verschillende aansprakelijkheidskwesties, waaronder bestuurdersaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid. Een bijzondere vorm van aansprakelijkheid is beroepsaansprakelijkheid. ADVOCURA heeft specifieke expertise opgebouwd op dit gebied. ADVOCURA staat professionals – waaronder advocaten, notarissen en accountants – bij. Daarnaast treedt zij op in tuchtzaken.