Inmiddels geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe privacy-wetgeving, alweer ruim twee maanden. Veel organisaties hebben de benodigde maatregelen getroffen om aan de uit de AVG voortvloeiende verplichtingen te voldoen. Een van deze verplichtingen kan zijn het aanstellen van een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens staat samengevat in welke gevallen een FG moet worden aangesteld.

Let er op dat u deze FG niet alleen aanstelt, maar dat u de FG ook aanmeldt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via het aanmeldingsformulier FG op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/aanmeldenfg.