WAB per 1 januari 2020

WAB per 1 januari 2020

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) treedt op 1 januari 2020 gefaseerd in werking. Hieronder kort de belangrijkste wijzigingen. Cumulatiegrond In het ontslagrecht wordt een extra ontslaggrond ingevoerd, de zogenaamde cumulatiegrond. Thans is sprake van 8 limitatief in...

Lees verder
Verzuim en redelijke termijn voor nakoming

Verzuim en redelijke termijn voor nakoming

In een aan de Hoge Raad voorgelegde zaak heeft een hoofdaannemer de overeenkomst met een onderaannemer ontbonden na discussie en correspondentie over - kort gezegd - de termijn en kwaliteit van de nakoming door de onderaannemer. Volgens rechtbank en hof is deze...

Lees verder
Wel of geen transitievergoeding bij salarisvermindering

Wel of geen transitievergoeding bij salarisvermindering

Het hof Amsterdam stelt prejudiciële vragen aan Hoge Raad over de reikwijdte Kolom-beschikking: leidt een verlaging van de arbeidsvoorwaarden ook tot een transitievergoeding? In ons nieuwsbericht van 18 september 2018 berichtten wij over de uitspraak van de Hoge Raad...

Lees verder
Betere bescherming van schuldeisers bij turboliquidatie

Betere bescherming van schuldeisers bij turboliquidatie

Betere bescherming van schuldeisers bij turboliquidatie Turboliquidatie betreft het op eigen initiatief en zonder vereffening ontbinden van een rechtspersoon indien er geen baten zijn. Het is een snelle en goedkope manier om een rechtspersoon op te heffen. Waren er...

Lees verder