Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet

Recent oordeelde de rechtbank Den Haag over de vraag of een werknemer die zonder toestemming van werkgever zes maanden lang gratis koffie voor zichzelf en anderen uit de koffieautomaat van werkgever heeft gehaald, terecht op staande voet is ontslagen. De rechtbank...

Lees verder
Ontslag op staande voet

Aanvang verjaringstermijn beroepsfout

Artikel 3:310 lid 1 BW bepaalt dat een rechtsvordering tot vergoeding van schade verjaart door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de benadeelde zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden. In...

Lees verder
Ontslag op staande voet

UBO-register live

Vanaf 27 september geldt voor alle bestaande rechtspersonen dat zij binnen 18 maanden hun UBO’s moeten registeren in het UBO-register. Voor rechtspersonen die na 27 september 2020 worden opgericht, geldt dat zij hun UBO’s binnen een week na oprichting moeten laten...

Lees verder
Ontslag op staande voet

Stuiting van verjaring vordering op vof en haar vennoten

In zijn arrest van 17 juli 2020 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een stuitingshandeling gericht tegen een vennootschap onder firma (vof) in beginsel ook werkt ten opzichte van de vennoot. In deze zaak had de schuldeiser tijdig een stuitingsbrief aan de vof verstuurd,...

Lees verder