WBTR op onderdelen in werking getreden

WBTR op onderdelen in werking getreden

In onze blogs van 24 november 2020, 9 maart 2021 en 28 juni 2021 berichtten wij u over de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Met de WBTR worden de regels voor stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen meer in lijn gebracht...

Lees verder
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Op 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. De Wbtr verduidelijkt de regeling voor bestuur en toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen. ADVOCURA maakte een beknopte hand-out met de...

Lees verder
WBTR op onderdelen in werking getreden

Ontslag op e-grond geen laatste redmiddel

In zijn arrest van 28 mei 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat voor een ontslag op de e-grond niet is vereist dat dit een laatste redmiddel is. In deze – uiteindelijk aan de Hoge Raad voorgelegde – zaak is de vraag aan de orde of de arbeidsovereenkomst door de...

Lees verder
Ontwerp-advies SER

Ontwerp-advies SER

Op 2 juni 2021 is het ontwerp-advies van de SER gepresenteerd. De belangrijkste punten hieruit zijn: Een rechtsvermoeden van werknemerschap bij een tarief onder het maximumdagloon (30 à 35 euro per uur). Indien de werkende meent dat hij/zij werknemer is, is het aan de...

Lees verder
WBTR op onderdelen in werking getreden

Betaling aan fraudeur bevrijdend?

In zijn arrest van 28 mei 2021 heeft de Hoge Raad de vraag beantwoord of betaling van een vervalste factuur op rekening van de fraudeur bevrijdend is. In deze zaak speelt het geval waarin de koper van een hoeveelheid metaal een betaling heeft verricht op basis van een...

Lees verder