Misbruik van procesrecht

Misbruik van procesrecht

Uit vaste rechtspraak volgt dat de in een procedure in het gelijk gestelde partij meestal genoegen moet nemen met “slechts” een forfaitaire vergoeding van de proceskosten. Vrijwel zelden is ruimte voor een volledige proceskostenveroordeling. In een recente uitspraak...

Lees verder
Collectieve schadevergoedingsactie

Collectieve schadevergoedingsactie

Het wetsvoorstel afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA) is inmiddels door de Eerste Kamer aangenomen en zal waarschijnlijk dit najaar in werking treden. Hiermee wordt het eenvoudiger om massaschadegevallen collectief af te wikkelen. In Nederland kennen...

Lees verder
Werkgeversaanspakelijkheid

Werkgeversaanspakelijkheid

Uit een recente uitspraak van het hof Den Haag volgt hoe ver de zorgplicht van een werkgever kan gaan. Een (tijdelijke) medewerkster van een supermarkt liep letsel op toen zij na sluitingstijd privéboodschappen deed in de winkel en ten val kwam. De dag na de val heeft...

Lees verder
Minimumtarief en zelfstandigenverklaring per 2021

Minimumtarief en zelfstandigenverklaring per 2021

In zijn voortgangsbrief aan de Kamer heeft minister Koolmees de plannen voor tariefstelling zzp uiteengezet. De komende periode worden de voorgestelde regelingen nader uitgewerkt en getoetst aan overige (Europese) regelgeving. De beoogde datum van inwerkingtreding is...

Lees verder
Wet Arbeidsmarkt in Balans aangenomen

Wet Arbeidsmarkt in Balans aangenomen

Op 28 mei 2019 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen. Met deze wet wordt beoogd de verschillen tussen flexibele en vaste arbeidscontracten te verkleinen. De WAB bestaat uit een samenhangend pakket van maatregelen. Het grootste deel van deze maatregelen...

Lees verder