Hoge Raad: werkgever moet meewerken aan beëindiging slapend dienstverband

Bestuurdersaansprakelijkheid; ernstig persoonlijk verwijt

Voor aansprakelijkheid van een bestuurder van een vennootschap jegens derden geldt het vereiste dat die bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Een dergelijk ernstig verwijt dient ook goed te worden onderbouwd. Onderscheid interne en externe...

Lees verder
Hoge Raad: werkgever moet meewerken aan beëindiging slapend dienstverband

Zekerheidsstelling na uitvoerbaarverklaring bij voorraad

Als een uitspraak uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, kan de veroordeelde na aanwending van een rechtsmiddel incidenteel vorderen dat aan die uitvoerbaarverklaring bij voorraad de voorwaarde van zekerheidsstelling wordt verbonden. In zijn arrest van 18 oktober 2019...

Lees verder
Wie is rechthebbende op het beheer van een Facebookpagina?

Wie is rechthebbende op het beheer van een Facebookpagina?

Is degene die een Facebookpagina aanmaakt en beheert, ook de rechthebbende op dit beheer? Deze vraag staat centraal in een recent gevoerd kort geding bij de rechtbank Gelderland (klik hier voor de volledige uitspraak). In deze kwestie vordert een (ex)werkgever kort...

Lees verder
Hoge Raad: werkgever moet meewerken aan beëindiging slapend dienstverband

Kerk mag afwijken van wettelijk arbeidsrecht

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 4 oktober 2019 geoordeeld dat een kerkgenootschap eigen regels mag maken voor de rechtsverhouding met een predikant en daarbij in beginsel mag afwijken van het wettelijke arbeidsrecht. In de aan de Hoge Raad voorgelegde zaak had...

Lees verder