ADVOCURA twee jaar!

ADVOCURA twee jaar!

Op 1 oktober 2017 openden wij vol ambitie en ideeën over hoe onze praktijk vorm te geven de deuren van ADVOCURA. Nu, twee jaar later, kunnen wij vol trots zeggen dat veel ondernemingen ons weten te vinden voor advies en als er geprocedeerd moet worden. Wij gaan vol...

Lees verder
Einde digitaal procederen

Einde digitaal procederen

Ooit was het de bedoeling het verplicht digitaal procederen en de vereenvoudiging van het burgerlijk procesrecht gefaseerd in te voeren. De rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland zijn daar op 1 september 2017 mee begonnen. Door het mislukken van het project KEI...

Lees verder
Conclusie advocaat-generaal in voordeel van ‘slapers’

Conclusie advocaat-generaal in voordeel van ‘slapers’

In ons bericht van 24 april 2019 bespraken wij dat het wetsvoorstel compensatie transitievergoeding zieke werknemers direct heeft geleid tot tegenstrijdige uitspraken ter zake het slapend dienstverband, hoewel deze wet pas zal ingaan op 1 april 2020. Voor de...

Lees verder
Netherlands Commercial Court (NCC)

Netherlands Commercial Court (NCC)

Donderdag 5 september jl. was ADVOCURA aanwezig bij het door de NCC geïnitieerde overleg tussen de NCC en advocaten. De NCC staat voor een zo efficiënt mogelijke behandeling van veelal complexe zaken met een internationale component. Bij de NCC zijn rechters en...

Lees verder
Misbruik van procesrecht

Misbruik van procesrecht

Uit vaste rechtspraak volgt dat de in een procedure in het gelijk gestelde partij meestal genoegen moet nemen met “slechts” een forfaitaire vergoeding van de proceskosten. Vrijwel zelden is ruimte voor een volledige proceskostenveroordeling. In een recente uitspraak...

Lees verder