Stand van zaken Wetsvoorstel Continuïteit Ondernemingen

Stand van zaken Wetsvoorstel Continuïteit Ondernemingen

Op 22 juni 2017 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een uitspraak gewezen op grond waarvan Nederland mogelijk het Wetsvoorstel Continuïteit Ondernemingen zal moeten herzien. De bedoeling van het wetsvoorstel is om door middel van een wijziging van de...

Lees verder
Rotterdam krijgt eigen Rijdende Rechter

Rotterdam krijgt eigen Rijdende Rechter

Vandaag staat in de krant te lezen dat de Rechtbank Rotterdam een ‘regelrechter’ krijgt: een rechter die met de strijdende partijen rond de tafel gaat om te proberen snel tot een oplossing te komen. Voorbeelden van aan de regelrechter voor te leggen geschillen: een...

Lees verder
Aansprakelijkheid werknemer

Aansprakelijkheid werknemer

Veel werkgevers hebben het idee dat zij moeten opdraaien voor de door een werknemer tijdens het werk geleden schade, terwijl zij omgekeerd weinig kunnen doen wanneer een werknemer schade veroorzaakt aan werkgever. De rechtbank Rotterdam oordeelt in een recente...

Lees verder
Opzeggingsclausule in een overeenkomst

Opzeggingsclausule in een overeenkomst

In het Burgerlijk Wetboek zijn algemene bepalingen opgenomen over verbintenissen en overeenkomsten. Daarnaast zijn voor zogenaamde “bijzondere” overeenkomsten specifieke regels opgenomen. Zo heeft de wetgever onder meer specifieke regels opgesteld voor...

Lees verder
Rotterdam krijgt eigen Rijdende Rechter

Terughoudendheid bij verlenen verlof conservatoir beslag

Wordt de voorzieningenrechter strenger in het verlenen van verlof om beslag te mogen leggen? Conservatoir beslag is het beslag dat strekt tot zekerheid van een geldvordering. Indien een schuldeiser er zeker van wil zijn dat hij zich – nadat zijn vordering jegens de...

Lees verder