Handhaving Wet DBA uitgesteld tot 2020

Handhaving Wet DBA uitgesteld tot 2020

In ons nieuwsbericht van 11 oktober 2017 informeerden wij u over een nieuwe wet ter vervanging van de Wet DBA. Deze nieuwe wet moet enerzijds (het inhuren van) echte zelfstandigen zekerheid bieden dat geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds...

Lees verder
Ik maak zelf wel uit waar ik werk?

Ik maak zelf wel uit waar ik werk?

Een concurrentiebeding is een veel voorkomende bepaling in de arbeidsovereenkomst. In de praktijk gaan werknemers hiermee veelal akkoord zonder zich ten volle te realiseren wat de gevolgen van een dergelijk beding kunnen zijn. De gedachte overheerst nog altijd “dat je...

Lees verder
Vergoeding voor niet-opgenomen vakantiedagen is boedelschuld

Vergoeding voor niet-opgenomen vakantiedagen is boedelschuld

De Hoge Raad beantwoordt prejudiciële vragen In geval van faillissement kunnen schuldeisers hun vordering indienen bij de curator. De curator plaatst de schuldeisers op een lijst van voorlopig erkende crediteuren en wanneer – kort gezegd – voldoende actief in de...

Lees verder
Meer expats naar Amsterdam

Meer expats naar Amsterdam

Afgelopen week was het volop in het nieuws: het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) verhuist naar de Amsterdamse Zuidas. Discussies over gentrificatie, werkgelegenheid en woonruimte werden weer aangezwengeld. Hoe zit het eigenlijk met werknemers die vanuit het...

Lees verder