Meld de Functionaris voor de Gegevensbescherming aan

Meld de Functionaris voor de Gegevensbescherming aan

Inmiddels geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe privacy-wetgeving, alweer ruim twee maanden. Veel organisaties hebben de benodigde maatregelen getroffen om aan de uit de AVG voortvloeiende verplichtingen te voldoen. Een van deze...

Lees verder
Stand van zaken Wetsvoorstel Continuïteit Ondernemingen

Stand van zaken Wetsvoorstel Continuïteit Ondernemingen

Op 22 juni 2017 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een uitspraak gewezen op grond waarvan Nederland mogelijk het Wetsvoorstel Continuïteit Ondernemingen zal moeten herzien. De bedoeling van het wetsvoorstel is om door middel van een wijziging van de...

Lees verder
Rotterdam krijgt eigen Rijdende Rechter

Rotterdam krijgt eigen Rijdende Rechter

Vandaag staat in de krant te lezen dat de Rechtbank Rotterdam een ‘regelrechter’ krijgt: een rechter die met de strijdende partijen rond de tafel gaat om te proberen snel tot een oplossing te komen. Voorbeelden van aan de regelrechter voor te leggen geschillen: een...

Lees verder