Stand van zaken Wetsvoorstel Continuïteit Ondernemingen

Stand van zaken Wetsvoorstel Continuïteit Ondernemingen

Op 22 juni 2017 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een uitspraak gewezen op grond waarvan Nederland mogelijk het Wetsvoorstel Continuïteit Ondernemingen zal moeten herzien. De bedoeling van het wetsvoorstel is om door middel van een wijziging van de...

Lees verder
Rotterdam krijgt eigen Rijdende Rechter

Rotterdam krijgt eigen Rijdende Rechter

Vandaag staat in de krant te lezen dat de Rechtbank Rotterdam een ‘regelrechter’ krijgt: een rechter die met de strijdende partijen rond de tafel gaat om te proberen snel tot een oplossing te komen. Voorbeelden van aan de regelrechter voor te leggen geschillen: een...

Lees verder
Aansprakelijkheid werknemer

Aansprakelijkheid werknemer

Veel werkgevers hebben het idee dat zij moeten opdraaien voor de door een werknemer tijdens het werk geleden schade, terwijl zij omgekeerd weinig kunnen doen wanneer een werknemer schade veroorzaakt aan werkgever. De rechtbank Rotterdam oordeelt in een recente...

Lees verder