Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans

Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans

Op 7 november 2018 heeft de minister het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans ingediend.  De voornaamste maatregelen die in dit voorstel worden genoemd zijn: Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde cumulatiegrond....

Lees verder
Hoge Raad: transitievergoeding ook bij deeltijdontslag

Hoge Raad: transitievergoeding ook bij deeltijdontslag

De wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst voorziet niet in gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Volgens het wettelijk stelsel wordt een arbeidsovereenkomst slechts in haar geheel opgezegd of ontbonden. Bij de regeling van de...

Lees verder
Pre-pack nog steeds mogelijk

Pre-pack nog steeds mogelijk

Een snelle doorstart door middel van een pre-pack lijkt toch nog steeds mogelijk. Het Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde recent (lees hier de volledige uitspraak) dat de pre-pack die onderdeel uitmaakte van de procedure bij het hof geen overgang van onderneming tot...

Lees verder
Is een vervaltermijn absoluut?

Is een vervaltermijn absoluut?

Sinds de inwerkingtreding van de WWZ kan een ontslag op staande voet niet meer buitengerechtelijk vernietigd worden, maar dient hiervoor binnen 2 maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd een verzoekschrift bij de kantonrechter te worden ingediend....

Lees verder
Meld de Functionaris voor de Gegevensbescherming aan

Meld de Functionaris voor de Gegevensbescherming aan

Inmiddels geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe privacy-wetgeving, alweer ruim twee maanden. Veel organisaties hebben de benodigde maatregelen getroffen om aan de uit de AVG voortvloeiende verplichtingen te voldoen. Een van deze...

Lees verder