Opzeggingsclausule in een overeenkomst

Opzeggingsclausule in een overeenkomst

In het Burgerlijk Wetboek zijn algemene bepalingen opgenomen over verbintenissen en overeenkomsten. Daarnaast zijn voor zogenaamde “bijzondere” overeenkomsten specifieke regels opgenomen. Zo heeft de wetgever onder meer specifieke regels opgesteld voor...

Lees verder
Terughoudendheid bij verlenen verlof conservatoir beslag

Terughoudendheid bij verlenen verlof conservatoir beslag

Wordt de voorzieningenrechter strenger in het verlenen van verlof om beslag te mogen leggen? Conservatoir beslag is het beslag dat strekt tot zekerheid van een geldvordering. Indien een schuldeiser er zeker van wil zijn dat hij zich – nadat zijn vordering jegens de...

Lees verder
Handhaving Wet DBA uitgesteld tot 2020

Handhaving Wet DBA uitgesteld tot 2020

In ons nieuwsbericht van 11 oktober 2017 informeerden wij u over een nieuwe wet ter vervanging van de Wet DBA. Deze nieuwe wet moet enerzijds (het inhuren van) echte zelfstandigen zekerheid bieden dat geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds...

Lees verder
Ik maak zelf wel uit waar ik werk?

Ik maak zelf wel uit waar ik werk?

Een concurrentiebeding is een veel voorkomende bepaling in de arbeidsovereenkomst. In de praktijk gaan werknemers hiermee veelal akkoord zonder zich ten volle te realiseren wat de gevolgen van een dergelijk beding kunnen zijn. De gedachte overheerst nog altijd “dat je...

Lees verder