Aansprakelijkheid werknemer

Aansprakelijkheid werknemer

Veel werkgevers hebben het idee dat zij moeten opdraaien voor de door een werknemer tijdens het werk geleden schade, terwijl zij omgekeerd weinig kunnen doen wanneer een werknemer schade veroorzaakt aan werkgever. De rechtbank Rotterdam oordeelt in een recente...

Lees verder
Opzeggingsclausule in een overeenkomst

Opzeggingsclausule in een overeenkomst

In het Burgerlijk Wetboek zijn algemene bepalingen opgenomen over verbintenissen en overeenkomsten. Daarnaast zijn voor zogenaamde “bijzondere” overeenkomsten specifieke regels opgenomen. Zo heeft de wetgever onder meer specifieke regels opgesteld voor...

Lees verder
Terughoudendheid bij verlenen verlof conservatoir beslag

Terughoudendheid bij verlenen verlof conservatoir beslag

Wordt de voorzieningenrechter strenger in het verlenen van verlof om beslag te mogen leggen? Conservatoir beslag is het beslag dat strekt tot zekerheid van een geldvordering. Indien een schuldeiser er zeker van wil zijn dat hij zich – nadat zijn vordering jegens de...

Lees verder