BFT kan ook bij schending Wwft klacht tegen notaris indienen

Hoge Raad: ‘corona-betekening’ rechtsgeldig

Als een deurwaarder een gerechtelijke mededeling doet, gelden daarvoor wettelijke regels. Hoewel de advocaat-generaal in zijn advies oordeelde dat het in een gesloten envelop achterlaten van een gerechtelijke mededeling niet in overeenstemming is met de bestaande...

Lees verder
BFT kan ook bij schending Wwft klacht tegen notaris indienen

Recht op vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekering

Hoewel verzekerden zich hiervan niet altijd bewust zijn, vormt de vrije advocaatkeuze een essentieel onderdeel van de verzekeringsovereenkomst. Eerder werd al geoordeeld dat een verzekerde bij een gerechtelijke of administratieve procedure zelf zijn of haar advocaat...

Lees verder
BFT kan ook bij schending Wwft klacht tegen notaris indienen

NCC verwerpt COVID-19-verweer gewijzigde omstandigheden

In een aan de Netherlands Commercial Court (NCC) voorgelegde zaak heeft de NCC bij kort geding-uitspraak van 29 april 2020 het door gedaagde gevoerde verweer verworpen dat een overeengekomen fee moet worden verminderd of gewijzigd vanwege de coronacrisis. In de zaak...

Lees verder
BFT kan ook bij schending Wwft klacht tegen notaris indienen

Vervaltermijn drie maanden

De vervaltermijn van artikel 7:686a, lid 4 sub b BW geldt ook voor transitievergoedingen die voortvloeien uit een cao. In verband met deze vervaltermijn is in een recente uitspraak van de rechtbank Overijssel een aantal werknemers niet-ontvankelijk verklaard in hun...

Lees verder
BFT kan ook bij schending Wwft klacht tegen notaris indienen

Ontslag: onderbouw de i-grond goed

Uit een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam volgt (weer) duidelijk dat de i-grond een zelfstandige ontslaggrond betreft en niet dient ter reparatie van een andere grond.  Met ingang van 1 januari 2020 kent het ontslagrecht een zogenaamde cumulatiegrond, de...

Lees verder