Aanvang verjaringstermijn – verjaringsvraagstuk voorgelegd aan Hoge Raad

Uitleg finaal kwijtingsbeding

Wanneer partijen een overeenkomst sluiten ter beslechting van een geschil, willen ze daarna vaak definitief (finaal) van elkaar af zijn. Partijen spreken af dat ze over en weer niets meer van elkaar te vorderen hebben en geen verplichtingen meer tegenover elkaar...

Lees verder
Aanvang verjaringstermijn – verjaringsvraagstuk voorgelegd aan Hoge Raad

Beroepsaansprakelijkheid advocaat jegens derden

In zijn arrest van 17 januari 2020 heeft de Hoge Raad de maatstaf weergegeven voor beroepsaansprakelijkheid van de advocaat tegenover derden. Samengevat, komt deze maatstaf erop neer dat een advocaat bij zijn dienstverlening met betrekking tot een voorgenomen...

Lees verder