Getuigen horen in het buitenland; rogatoire commissie op grond van EU-Bewijsverordening

Vervaltermijn en ontvangsttheorie

In zijn arrest van 11 december 2019 heeft het hof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld over de vraag of werknemer ontvankelijk is in zijn vernietigingsprocedure nadat het daartoe strekkende verzoekschrift weliswaar per fax om 23.59 uur is verzonden, maar pas om 00.05 uur door...

Lees verder
Getuigen horen in het buitenland; rogatoire commissie op grond van EU-Bewijsverordening

Overgang van onderneming

Vrachtvliegers Martinair in dienst van KLM? Bij een overgang van (een deel van) de onderneming, gaan de rechten en verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en een werknemer (van rechtswege) over op een andere werkgever. Onder overgang van...

Lees verder
Invoering UBO-register uitgesteld

Invoering UBO-register uitgesteld

De geplande invoering van het UBO-register op 10 januari 2020 wordt niet gehaald. Het kabinet wil het UBO-register nu in het voorjaar 2020 laten ingaan. De wetsvoorstellen waarmee het UBO-register verplicht wordt, zijn nog in behandeling bij de Eerste Kamer. Het...

Lees verder
Getuigen horen in het buitenland; rogatoire commissie op grond van EU-Bewijsverordening

Minister verduidelijkt uitvoering compensatieregeling

Minister Koolmees heeft een brief aan de Kamer gestuurd met daarin relevante informatie over slapende dienstverbanden Een werkgever moet loon doorbetalen aan een zieke werknemer. Als de werknemer langer dan twee jaar ziek is, kan de werkgever ontslag wegens langdurige...

Lees verder