Expertise

ADVOCURA is een proceskantoor met een uitstekend track record. Onze focus ligt met name op corporate en commercial litigation, class actions, beroepsaansprakelijkheid en tuchtprocedures. Daarnaast verlenen wij bijstand in complexe arbeidsrechtelijke kwesties.

ADVOCURA voert procedures bij diverse (gerechtelijke) instanties.

Juridische kwesties zijn nu eenmaal vaak spoedeisend; ADVOCURA’s aanpak is snel en doortastend en voorziet tegelijk in strategisch advies.

Met de invoering van de Wet Afwikkeling Massaschade in Collectieve Actie (“WAMCA”) is procederen in Nederland nog aantrekkelijker geworden. Onder de WAMCA is het mogelijk om naast een declaratoire uitspraak direct schadevergoeding te eisen. Representatieve organisaties kunnen schadevergoeding eisen voor een hele groep eisers. Afhankelijk van waar de eiser is gevestigd, geldt een opt-out of opt-in systeem.

Internationale zakelijke geschillen kunnen worden voorgelegd aan de Netherlands Commercial Court (“NCC”), een gespecialiseerde afdeling van de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam. De NCC wil voorzien in de behoefte van het internationale bedrijfsleven aan gespecialiseerde, flexibele en snelle gerechtelijke procedures in het Engels, tegen gematigde kosten.

Om cliënten bij te staan in elke mogelijke procedure, werkt ADVOCURA nauw samen met de specialisten in haar netwerk, waardoor voor elke zaak een eigen, op maat gemaakt team, kan worden samengesteld. Deze manier van werken stelt ons in staat op elk moment complexe en omvangrijke zaken te behandelen. Doordat wij beschikken over een internationale netwerk, kunnen ook wij ook juridische kwesties in het buitenland behandelen. Zelf wordt ADVOCURA veelvuldig door andere (buitenlandse) advocatenkantoren ingeschakeld om op te treden als co-counsel in complexe zaken. Daarnaast geeft ADVOCURA regelmatig procesadviezen en second opinions af, onder andere op verzoek van assuradeuren.