De Hoge Raad heeft nog eens bevestigd dat een onherroepelijk geworden uitspraak toch kan worden herroepen als de wederpartij na de uitspraak stukken van beslissende aard in handen heeft gekregen die door toedoen van de wederpartij waren achtergehouden. Lees hier het arrest van de Hoge Raad van 9 september 2022.