Hoge Raad: Booking.com is een ‘reisagent’ en moet zich mogelijk aansluiten bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche

In zijn arrest van 9 april 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat Booking.com ‘bemiddelt’ in de uitoefening van haar bedrijf bij het tot stand komen van overeenkomsten op het gebied van reizen. Daarom is Booking.com een ‘reisagent’ en is zij mogelijk verplicht zich aan te sluiten bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche.

De Hoge Raad heeft de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam vernietigd en de zaak voor de verdere behandeling verwezen naar het gerechtshof Den Haag. Dat hof moet onder meer nog beslissen of Booking.com ook voldoet aan de overige vereisten voor verplichte deelneming in het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche, en zo ja, met ingang van welke datum.

Lees hier de achtergronden van de zaak: Hoge Raad: Booking.com is een ‘reisagent’ en moet zich mogelijk aansluiten bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche – Hoge raad.