De geplande invoering van het UBO-register op 10 januari 2020 wordt niet gehaald. Het kabinet wil het UBO-register nu in het voorjaar 2020 laten ingaan. De wetsvoorstellen waarmee het UBO-register verplicht wordt, zijn nog in behandeling bij de Eerste Kamer.

Het voorstel wijzigt de Handelsregisterwet 2007, de Wwft en enkele andere wetten in verband met de verplichting tot het hebben, bijhouden en centraal registreren van informatie over de uiteindelijke belanghebbenden (de UBO’s) van in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten. Het niet nakomen van de verplichtingen op grond van de wijzigingen van de Wwft kan tot sancties leiden.

Een UBO betreft (1) personen met meer dan 25 procent van de aandelen, (2) personen met meer dan 25 procent van de stemrechten of (3) personen die de feitelijke zeggenschap over de onderneming hebben.

Wanneer geen UBO kan worden aangewezen, dient een “pseudo-UBO” te worden aangewezen. Dit zal veelal de statutair bestuurder zijn.

De UBO-informatie zal worden opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

ADVOCURA zal u over de voortgang blijven informeren.