Vanaf 6 februari 2019 is het een feit: Nederland heeft een rechtbank gespecialiseerd in complexe internationale handelszaken.

De NCC heeft een kamer binnen de rechtbank Amsterdam (NCC District Court), een speciale kamer voor kort geding-procedures (NCC Court in Summary Proceedings) en een kamer bij het gerechtshof Amsterdam (NCC Court of Appeal). Van uitspraken van de NCC Court of Appeal kan cassatieberoep bij de Hoge Raad worden ingesteld.

Zoals aangegeven in ons nieuwsbericht van 9 maart 2018 kunnen internationaal opererende bedrijven hun geschillen, indien daarover afspraken zijn gemaakt, in de Engelse taal aan deze speciaal hiervoor ingerichte kamers binnen de rechtbank en het hof voorleggen.

Contracteert u met internationale partijen, dan wilt u wellicht overwegen deze speciale kamer aan te wijzen als de bevoegde rechter in eventuele geschillen.