Vrijdag 16 september 2022 was ADVOCURA in Maastricht aanwezig bij het door de DNRV georganiseerde seminar over het eenvormig Europees privaatrecht enerzijds en de verschillen tussen het Duitse en Nederlandse recht anderzijds. Het was een boeiende uitwisseling van kennis en ervaring met advocaten uit Duitsland en Nederland.