Op 22 juni 2017 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een uitspraak gewezen op grond waarvan Nederland mogelijk het Wetsvoorstel Continuïteit Ondernemingen zal moeten herzien. De bedoeling van het wetsvoorstel is om door middel van een wijziging van de Faillissementswet het mogelijk te maken om voorafgaand aan een eventueel faillissement een beoogd curator en een beoogd rechter-commissaris aan te wijzen, om zodoende de afwikkeling van een faillissement en de kansen op voortzetting van de onderneming of van een doorstart (van bedrijfsonderdelen) te verbeteren. In de praktijk wordt deze gang van zaken “pre-pack” genoemd. De uitspraak van het Hof van Justitie echter lijkt echter een streep te zetten door deze gang van zaken. Nederland moet dan ook duidelijk in kaart krijgen wat de gevolgen van deze uitspraak zijn voor het wetsvoorstel en de praktijk omtrent de pre-packs. Wij berichtten hierover al eerder, op 1 oktober 2017.

Tot op heden is nog geen besluit genomen omtrent een eventuele wijziging van voornoemd wetsvoorstel. Recent heeft de  vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Eerste Kamer enkele vragen aan de Minister voor Rechtsbescherming Dekker gesteld, die tot op heden nog niet zijn beantwoord.

Vanzelfsprekend blijven wij de berichten omtrent dit wetsvoorstel volgen. Voor vragen omtrent pre-pack, (dreigend) faillissement of overgang van onderneming kunt u uiteraard contact met ons opnemen.