Team

ADVOCURA is gevestigd aan de Amsterdamse Zuidas– met een geheel eigen stijl en aanpak. In een wereld die verandert, is het tijd voor een vernieuwende aanpak van de (vaak nog traditionele) praktijkuitoefening. ADVOCURA is ervan overtuigd dat haar aanpak hierbij past: een klein kernteam dat, afhankelijk van de omvang en complexiteit van de zaak, steeds kan worden aangevuld met specialisten uit haar netwerk. Op deze manier kan ADVOCURA zowel de kleinere als grote, omvangrijke en complexe zaken behandelen. Het advies van ADVOCURA is duidelijk en eerlijk, waarbij ook steeds de commerciële en persoonlijke belangen worden meegewogen.

Het kernteam is door een samenwerking van meer dan twintig jaar volledig op elkaar ingespeeld.

Mariëlle Groen, ADVOCURA’s founder, is haar carrière in 2001 gestart bij de Amsterdamse vestiging van Houthoff in de (verzekeringsrechtelijke) procespraktijk en heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een ervaren litigator. Mariëlle beschikt over de eigenschappen en kwaliteiten die nodig zijn voor een stevige aanpak, en is tegelijk prettig in de omgang. Juist deze combinatie maakt haar een goed litigator en juist deze combinatie wordt zeer gewaardeerd door cliënten.

ADVOCURA heeft bijzondere belangstelling voor ESG litigation. ADVOCURA ondersteunt slachtoffers van mensenrechtenschendingen wereldwijd. ADVOCURA wordt ingeschakeld voor procedures waarin mensenrechtenschendingen centraal staan. Recent heeft ADVOCURA slachtoffers van terrorisme in het Midden-Oosten bijgestaan.