Vanaf 27 september geldt voor alle bestaande rechtspersonen dat zij binnen 18 maanden hun UBO’s moeten registeren in het UBO-register. Voor rechtspersonen die na 27 september 2020 worden opgericht, geldt dat zij hun UBO’s binnen een week na oprichting moeten laten registeren.

In ons bericht van 29 juli 2020 berichtten we reeds over de achtergronden van deze verplichtingen. Het UBO-register vormt een onderdeel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Vanaf 27 september om 8.00 uur kunnen de UBO’s worden ingeschreven. Inschrijving is kosteloos. Bestaande rechtspersonen kunnen hun UBO’s online registreren; nieuw opgerichte rechtspersonen schrijven hun UBO’s in tijdens het registratieproces, aan de balie van de KvK of bij de notaris.

Een deel  van de UBO-gegevens is openbaar. Dit betreft voor- en achternaam, geboortemaand en -jaar, nationaliteit, woonland alsmede aard en omvang van het belang. Personen die deze UBO-gegevens willen inzien, kunnen tegen betaling (online) een KvK-uittreksel UBO-register bestellen. Een ander deel van de gegevens is niet openbaar; deze gegevens zijn alleen voor de bevoegde autoriteiten zichtbaar. Dit betreft BSN of een vergelijkbaar buitenlands fiscaal nummer, geboortedag, geboorteplaats en geboorteland, adres, kopie identiteitsbewijs en documentatie de conclusie volgt dat de betrokkene in aanmerking komt als UBO en  tot slot documentatie waaruit de aard en omvang van het gehouden economisch belang blijkt. Deze gegevens worden gebruikt voor onderzoek naar het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering.

Denk aan tijdige registratie!