Op 11 december 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel waarmee het mogelijk wordt om in Nederland in het Engels te procederen. 

Hiermee kan de zogenoemde Netherlands Commercial Court (NCC) officieel worden opgetuigd. De NCC zal gaan bestaan uit een internationale handelskamer bij zowel de rechtbank Amsterdam als het hof Amsterdam. Zoals aangegeven in ons nieuwsbericht van 9 maart 2018 kunnen internationaal opererende bedrijven hun geschillen, indien daar afspraken over zijn gemaakt, in de Engelse taal aan deze internationale handelskamers voorleggen.

De gewijzigde wet zal op een bij Koninklijk Besluit te bepalen datum in werking treden. ADVOCURA houdt u hierover op de hoogte.