Op 23 juni 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot implementatie van het UBO-register aangenomen. 

Na inwerkingtreding van de wet moeten rechtspersonen zelf informatie over hun UBO’s (de uiteindelijke belanghebbenden) verzamelen, bijhouden en registreren in het UBO-register. Bestaande rechtspersonen krijgen daarvoor 18 maanden de tijd. Nieuw op te richten rechtspersonen moeten hun UBO(‘s) echter al registreren wanneer zij zich voor het eerst aanmelden bij het handelsregister voor de registratie van hun onderneming.

In ons nieuwsbericht van 23 december 2019 berichtten wij u al over het UBO-register. Rechtspersonen zijn verplicht om informatie over hun UBO(‘s) te registreren bij de KvK. UBO’s zijn verplicht om aan een verzoek om informatie mee te werken. Het niet naleven van deze regels kan leiden tot een administratieve of strafrechtelijke sanctie voor zowel de rechtspersoon als de UBO. In uitzonderlijke omstandigheden kan de UBO een verzoek doen bij de KvK tot afscherming van de openbare gegevens in het register.

De verplichting om UBO‘s te registreren gaat gelden voor alle naar Nederlands recht opgerichte rechtspersonen, dus bijvoorbeeld voor B.V.’s, N.V.’s, stichtingen, verenigingen, C.V.’s en coöperaties. De verplichting om UBO’s in te schrijven geldt niet voor eenmanszaken, beursgenoteerde vennootschappen, verenigingen van eigenaars, publiekrechtelijke rechtspersonen en verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven.