Aansprakelijkheid werknemer

| 19 april 2018 | Veel werkgevers hebben het idee dat zij moeten opdraaien voor de door een werknemer tijdens het werk geleden schade, terwijl zij omgekeerd weinig kunnen doen wanneer een werknemer schade veroorzaakt aan werkgever. De rechtbank Rotterdam oordeelt in een recente uitspraak duidelijk: werknemer handelt zodanig verwijtbaar dat naast ontslag op staande voet…

Lees verder!

De Tweede Kamer heeft ingestemd met wetgeving die Engelstalige rechtspraak mogelijk maakt

| 9 maart 2018 | Hiermee is een volgende stap gezet in de oprichting van het Netherlands Commercial Court (NCC) en het Netherlands Commercial Court of Appeal (NCCA). De NCC en de NCCA (allebei aangeduid als “NCC”), gespecialiseerd in internationale handelsgeschillen, worden een bijzondere kamer van de Amsterdamse rechtbank respectievelijk het gerechtshof Amsterdam. Met de…

Lees verder!

Opzeggingsclausule in een overeenkomst

| 26 februari 2018 | In het Burgerlijk Wetboek zijn algemene bepalingen opgenomen over verbintenissen en overeenkomsten. Daarnaast zijn voor zogenaamde “bijzondere” overeenkomsten specifieke regels opgenomen. Zo heeft de wetgever onder meer specifieke regels opgesteld voor koopovereenkomsten, huurovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, agentuurovereenkomsten, verzekeringsovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht en overeenkomsten tot aanneming van werk. In Nederland geldt een grote…

Lees verder!

Ik maak zelf wel uit waar ik werk?

| 8 februari 2018 | Een concurrentiebeding is een veel voorkomende bepaling in de arbeidsovereenkomst. In de praktijk gaan werknemers hiermee veelal akkoord zonder zich ten volle te realiseren wat de gevolgen van een dergelijk beding kunnen zijn. De gedachte overheerst nog altijd “dat je zelf wel toch wel uitmaakt waar je gaat werken”. Maar…

Lees verder!