Meer expats naar Amsterdam

| 29 november 2017 | Afgelopen week was het volop in het nieuws: het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) verhuist naar de Amsterdamse Zuidas. Discussies over gentrificatie, werkgelegenheid en woonruimte werden weer aangezwengeld. Hoe zit het eigenlijk met werknemers die vanuit het buitenland in Nederland komen werken. Geldt voor hen (ook) het Nederlandse arbeidsrecht en genieten zij…

Lees verder!

Goedkope parfum?

| 13 november 2017 | Deze zomer speelde de ‘hoogslaperkwestie’ van Leen Bakker. Leen Bakker zette in juli van dit jaar diverse hoogslapersets met bed, ombouw, matras, matrashoes en gordijntjes op de website voor € 24,- en € 85,34. Mede door aandacht op social media bestelden tienduizenden mensen deze hoogslapers. Vervolgens liet Leen Bakker de bestellers weten…

Lees verder!

Van tijdelijk contract naar onbepaalde tijd; de regels wijzigen voor sommige groepen werknemers

| 11 oktober 2017 | De maatregelen die met de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zijn genomen, beoogden werknemers sneller van een tijdelijke arbeidsovereenkomst te laten doorstromen naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een van deze maatregelen betrof de wijziging van de ketenbepaling. Tot 1 juli 2015 gold dat 3 maal achtereen een tijdelijk contract…

Lees verder!

Privacywetgeving voor hele EU ingevoerd; is uw bedrijf AVG-proof? U heeft nog een half jaar

| 1 oktober 2017 | Op 25 mei 2018 wordt de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze verordening zal de Europese richtlijn uit 1995 vervangen. De in dit verband bekende Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) komt dan eveneens te vervallen. Vanaf 25 mei 2018 zal in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving gelden. De…

Lees verder!

Uitspraak Hof van Justitie van de Europese Unie noopt mogelijk tot herziening voorstel Wet Continuïteit Ondernemingen

| 1 oktober 2017 | Het wetsvoorstel continuïteit ondernemingen I beoogt door middel van een wijziging van de faillissementswet het voor de rechtbank mogelijk te maken om voorafgaand aan een eventueel faillissement een beoogd curator en beoogd rechter-commissaris aan te wijzen. Hiermee wordt de afwikkeling van een faillissement en de kansen op voortzetting van een…

Lees verder!